درباره هـداچ

درباره ما بیشتر بدانید

هداچ بهترین تجربه را برای بازسازی و طراحی خانه ارائه می‌دهد. اینجا مکانی برای مرور و ذخیره‌ی عکس‌های زیبا و طراحی‌های الهام‌بخش و همچنین فضایی مناسب برای یافتن و استخدام متخصصان طراحی و ساخت و ساز است. هدف هداچ تشکیل یک جامعه‌ی بزرگ برای معماران وعلاقه‌مندان به معماری و صاحبان پروژه است که ارتباط این جوامع با یکدیگر را آسان‌ترمی‌کند. در تمام پروژه‌ها از تزئین یک اتاق کوچک یا ساختن یک خانه سفارشی ما بهترین راه برای طراحی، تحقیق واستخدام متخصصان وکشف محصولات برای تکمیل پروژه‌های شما را فراهم می‌کنیم. واگر شما معمار هستید هداچ فضای ارائه‌ی پروژه هایتان و ارتباط گرفتن راحت‌تر با مشتری را به شما می‌دهد.