پروژه اتولچی

شرح پروژه :
این پروژه در فضایی به متراژ ۲۴۰مترمربع در محله مرزداران تهران قرار دارد که کاربری قبلی آن مشاور املاک بود و با توجه به درخواست کارفرما که شرکت اتولچی می باشد در این فضا نمایشگاهی برای اتومبیل طراحی گردید. تیم طراحی به طور کامل فضای داخلی قبلی را تخریب و بازسازی کرده است. کانسپت اصلی پروژه از اتومبیل که آبجکت و موضوع اصلی این پروژه می باشد برگرفته است. اتومبیل ها این موجودات متحرک در خیابان ها هر کدام شخصیت و ظاهر مختص خود را دارند. هنگامی که به هر یک از این موجودات می نگرید علائم رفتاری متفاوتی را نمایان دارند، می خندند، می گریند، اخم های در هم و یا حتی خنده های از ته دل. چشمان این موجودات راوی داستان های متفاوتی هستند و همواره در خاطر ما نقش بسته اند. از این رو در طراحی اتوگالری اتولچی این چشم های گویای حال، کانسپت اصلی طراحی قرار گرفت که طی پروسه ای مطابق دیاگرام ارائه شده تغییر یافت و متناسب با طراحی به عنوان نورپردازی های سقف در فضا نشسته اند. بدین ترتیب نیز نورپردازی فضا به بهینه ترین حالت ممکن با استفاده از سقف های کشسان و نورپردازی سطحی مطابق کانسپت انجام شد. زیرا نمایش اتومبیل و پیرو آن نور کافی در فضا از خواسته های اصلی کارفرما بود. از این رو شروع طراحی فضای داخلی گالری اتومبیل اتولچی با حرکت و رد چراغ های ماشین روی زمین آغاز شد. این خط نقطه ی آغازین ایده ی اولیه طرح بود، گشایش خط اولیه به ما این امکان را فراهم کرد تا بتوانیم هندسه ای را پایه گذاری کنیم. این هندسه، نقطه مشترک معماری ما با چراغ یا همان دیده ی اتومبیل بود، پرتوافکنی چراغ اتومبیل ما را به این فکر وا داشت که هندسه این عنصر می تواند مشابه مهمترین عنصر معماری ما باشد، چرا که بحث نور و سایه در نمایش اتومبیل یک گالری واجب و پر اهمیت است. بدین ترتیب ما این ایده را در کل فضای داخل گسترش دادیم و طرح نهایی خلق شد. این پروژه از طرح تا اجرا به مدت ۹۰ روز به طول انجامید و در حال حاضر بهره برداری شده است.

نظر