پروفایل arash madani

arash madani معمار و طراح داخلی
18 سال تجربه 0 پروژه کار کرده

درباره ما

دفتر معماري آرش مدنی(آرشیفرم) از سال ۱۳۸۱ فعالیت خود را در حـوزه معمـاري داخلـی و معمـاري، آغـاز نموده. در حال حاضر این شرکت، در زمینه هاي معماري(ویلا و فضاهاي مسکونی)، طراحی داخلی(فضاي زندگی، کار، فروشـگاهی و نمایشگاهی)، طراحی محصول(مبلمان، چراغ و …)، طراحـی فضـاي سـبز و نـورپردازي تخصصـی فعالیـت میکند. ما در آرشیفرم معتقدیم کیفیت و زیبایی فضایی کـه در آن حضـور داریـد، شـما را آنگونـه کـه هسـتید بـه مخاطبان معرفی خواهد کرد. از این رو سعی داریم با طراحی خاص و منحصر به فرد، متناسـب بـا الگوهـاي فرهنگی و سبک زندگی افراد، در کنار خلاقیت و حفظ اصول زیبایی شناسی، زیبایی و آرامش را توأمـان بـا کارآیی و عملکرد، به چهره فضاهاي امروز بازگردانیم. همچنین تلاش ما بر این است که با پاسخ به نیازهاي عملکردي، زیبایی شناسی و روانشناختی انسان بر پایه معماري فخیم گذشته و با تکیه بر دانش، تکنولوژي و متریالهاي روز دنیا، همچنان که کیفیتـی فـراي زنـده ماندن صرف براي زندگی انسان امروز قائلیم، تا حد ممکن از تنش هاي موجود در فضاهاي عصر حاضـر نیـز بکاهیم.

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید