پروفایل Daniyal

Daniyal طراح و ناظر پیمانکار
4 سال تجربه 0 پروژه کار کرده

امیدوارم بتونم کمک شایانی در زمینه طراحی داخلی با همکاری هم داشته باشیم و من آمادگی اینکارو دارم 

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید