پروفایل mis.z.salehi@gmail.cim

mis.z.salehi@gmail.cim معمار
8 سال تجربه 0 پروژه کار کرده

معمار خلاق و ایده پرداز 

از طراحی تا پایان اجرا در کنار کارفرما 

تجربه ۸ سال کار طراحی همراه با اجرای کامل 

همراه با برآورد هزینه دقیق مصالح و دستمزد 

ارایه برنامه زمانبندی 

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید