پروفایل Reza shiri

Reza shiri طراحی واجرای تخصصی ساختمان
8 سال تجربه 0 پروژه کار کرده

کارشناس ارشدمعماری_طراح و مجری ساختمان_مدیریت پیمان_مشاوررایگان 

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید