پروفایل Shadi

Shadi طراح غرفه نمایشگاهی
1 سال تجربه 0 پروژه کار کرده

فارغ التحصیل رشته معماری هستم

طراحی داخلی اداری و منزل

طراحی غرفه های نمایشگاهی

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید