پروفایل Yasaman

Yasaman معمار
1 سال تجربه 0 پروژه کار کرده

دانشجوي معماري ترم ٥ هستم كه در كنار كارهاي خودم كار هاي دانشجويان را چه از دانشگاه خود و چه از دانشگاه هاي ديگر انجام ميدهم. در كنار كارهاي دانشجويي، پدرم به دليل اينكه كارش  همين ميباشد باعث تجربه داشتن و كار گرفتن من ميشه

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید